Huiselijk geweld

Als er bij jou thuis geweld wordt gebruikt, dan is er sprake van huiselijk geweld. Het geweld kan lichamelijk zijn, maar ook psychisch of seksueel. Bij lichamelijk geweld kun je denken aan slaan of schoppen, psychisch kun je lijden onder de heftige ruzies van je ouders en bij seksueel geweld kan bijvoorbeeld sprake zijn van aanranding.
Helaas blijkt dat huiselijk geweld moeilijk te stoppen is. Huiselijk geweld begint meestal met iets kleins, wordt groter en groter, totdat de pleger geweld gaat gebruiken. Vaak stopt het niet na één keer. Het komt steeds vaker voor en kan ernstigere vormen aannemen. Omdat geweld vaak niet vanzelf stopt is het belangrijk dat je er niet lang mee rond blijft lopen. Het is goed om dan de weg naar de hulpverlening te zoeken.

Als je met geweld te maken krijgt kan dit een heel ingrijpende gebeurtenis voor je zijn. Je kunt je er erg rot door voelen en daarom is het belangrijk dat je er iets aan doet. Alleen dan zal het geweld stoppen. Je helpt hiermee je zelf, maar zeker ook de ander.

Iemand die huiselijk geweld pleegt, vertoont vaak het volgende gedrag. Hij of zij…
•    is snel jaloers
•    is eerst agressief en dan weer heel lief
•    behandelt je als zijn of haar bezit
•    maakt thuis dingen kapot
•    belooft steeds dat het niet meer gebeurt
•    slaat je, of zegt je te willen slaan
•    laat je dingen doen die je niet wilt, ook seksueel
•    vernedert je waar anderen bij zijn
•    wil jou op allerlei manieren laten weten wie de baas is
•    wil altijd weten waar je bent en wat je doet
Veel plegers van huiselijk geweld zijn zelf ook ongelukkig met de situatie. Vaak vinden ze zelf ook dat ze geen geweld zouden moeten gebruiken, maar lukt het hun niet om de problemen op andere manieren op te lossen. Door hulp te zoeken kan de geweldscirkel doorbroken worden.
Als dader is het belangrijk je te realiseren dat je schade aanricht bij het slachtoffer(s) en dat je dit kunt stoppen door je eigen gedrag te veranderen. Werk actief aan jezelf om dit gedrag te stoppen! Je kunt hier hulp bij krijgen. Vraag hulp via je huisarts (hij/zij heeft geheimhoudingsplicht) of bij Slachtofferhulp.