Pesten

Als je geplaagd wordt, kun je er vaak wel om lachen, maar pesten is niet leuk. Pesten kan op allerlei manieren en overal. Pesten kan verschillende vormen aannemen zoals genegeerd worden door je klasgenoten, opgewacht worden na schooltijd, of dat ze je laten struikelen of slaan. Er zijn verschillende vormen van pesten; uitschelden; lichamelijk pijn doen; door het stelen of vernielen bezittingen; door iemand achtervolgen; uitsluiting van de groep en afpersen.

Als je gepest wordt, voel je je vaak erg verdrietig en alleen of bang. Soms word je gepest, omdat je er anders uitziet. Soms pest iemand je, omdat iedereen het doet. Wie weet wordt een vriend(in) van je gepest, maar durf je hem of haar niet te helpen, omdat je bang bent dat jij dan de volgende bent. Of heb je zelf hulp nodig, maar durf je er niet om te vragen.

Waarom word ik gepest?

Kinderen die gepest worden zijn vaak de kinderen die net iets afwijken van wat de groep ‘normaal’ vindt. Dat kan zijn dat je geen merkkleding draagt of juist wel, grote oren of rood haar heeft. De pesters kunnen ook een reden zoeken om jou te pesten.

Wat kun je doen?

Pesten en geweld komt op elke school voor, maar niet elke school of leraar doet er wat aan of kan er wat aan doen. Een leraar kan ook niet altijd zien of een leerling geplaagd of echt gepest wordt, want het gebeurd vaak buiten het toeziend oog van een volwassene of buiten schooltijd. Maar de leraren kunnen pesten wel bespreken in de klas, zodat de leerlingen weten dat pesten echt kwetsend is. Wanneer je gepest wordt is het goed om daarover te praten met je zus of broer, een vriend(in), je ouders, leerkrachten of andere vertrouwde volwassenen. Op de meeste scholen is ook een vertrouwenspersoon waarmee je kunt praten en die je kan helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie van school. Je kunt ook om raad vragen bij deKindertelefoon. Als je ziet dat er gepest wordt, dan kun je dat aankaarten bij je ouders, bij leerkrachten of bij een vertrouwenspersoon. Zij kunnen je helpen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen.

Ben je de pestkop? 

Bedenk dan dat het helemaal niet stoer is wat je doet. Als je vrienden erom lachen wanneer jij iemand pest waar zij bij zijn, dan lachen ze alleen maar omdat dat voor hen veilig voelt, niet omdat het zo cool is wat je doet. Je bezorgt de persoon die je pest er heel veel nare momenten door. Behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden!

Cyberpesten

Op internet wordt ook veel gepest. Dat noemen we cyberpesten. Als je via internet wordt gepest kun je bij MSN of in je mailbox de pester blokkeren. Als je geen aandacht besteedt aan de pesterijen is het snelste afgelopen!