Onderhoudsplicht

Wat moeten ouders betalen

Volgens de wet hebben je ouders de plicht om financieel voor je te zorgen tot je 21 jaar bent. Dat betekent niet dat zij je alles moeten geven wat jij graag wil hebben, maar ze moeten je verzorgen en opvoeden en de kosten voor je studie betalen. Hoe groot het bedrag moet zijn dat je ouders aan jou besteden is niet in de wet vastgelegd. Dit hangt namelijk onder andere af van je leeftijd, van de inkomsten van je ouders, de opleiding die je volgt en je eigen inkomsten. Onder de onderhoudsplicht vallen bijvoorbeeld zak- en kleedgeld, verzekeringen, eten en drinken, schoolboeken en je nieuwe bril.

Onder de 18 jaar

Als je onder de 18 bent, kunnen je ouders kinderbijslag voor jou krijgen en eventueel een tegemoetkoming in de studiekosten. Woon je niet meer thuis? Ook dan kunnen je ouders kinderbijslag ontvangen. Ze moeten jou dan wel onderhouden. Of je ouders nog kinderbijslag krijgen is afhankelijk van jouw inkomen. Voor het ontvangen van de tegemoetkoming in de schoolkosten maakt het niet uit of je thuis- of uitwonend bent.

In heel uitzonderlijke situaties kun je als minderjarige aanspraak maken op een uitkering van het UWV Werkbedrijf. Dit is het geval wanneer je in een zogenaamde ‘crisissituatie’ het ouderlijk huis hebt verlaten en niet van plan bent terug te keren. Je moet dan wel contact hebben met een hulpverleningsinstantie. Omdat je ouders onderhoudsplichtig zijn, zal het UVW het bedrag dat ze jou geven, proberen te verhalen op je ouders.

Meer informatie kun je vinden op:

  • www.svb.org (sociale verzekeringsbank kinderbijslag)
  • www.ib-groep.nl (tegemoetkoming scholieren)

Ouder dan 18 jaar maar jonger dan 21 jaar

Ben je ouder dan 18 jaar, maar nog geen 21? Je ouders kunnen geen kinderbijslag meer ontvangen. Maar als je een opleiding volgt krijg jij zelf een tegemoetkoming in de studiekosten, of studiefinanciering. Ook al ontvangen je ouders geen geld meer waarmee zij (een deel van) de onderhoudsverplichtingen kunnen financieren, zij blijven onderhoudsplichtig totdat jij 21 jaar bent. Hoeveel je ouders moeten bijdragen is onder andere afhankelijk van de vraag of jij nog thuis of op jezelf woont en of je studeert of werkt.

Ouder dan 18 jaar

Als je ouder bent dan 18 jaar, dan heb je slechts recht op een bijstandsuitkering als je geen aanspraak kunt maken op andere voorzieningen en indien aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een bijstandsuitkering is voldaan. De regeling van de bijstand gaat ook uit van de onderhoudsplicht van ouders, daarom is de hoogte van een bijstandsuitkering voor jongeren onder de 21 jaar bijzonder laag.