Huur

Onderhuur

Van onderhuur is sprake als een huurder zijn woning of een deel daarvan doorverhuurt aan een ander. Er bestaat dan een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder (eigenaar van het pand) en tussen de onderhuurder en de huurder van het pand. Een huurder mag een deel van de woning waarin hij woont onderverhuren, tenzij dit verboden wordt in het huurcontract. Als de huurder niet zelf in de woning woont op het moment van onderhuur is er toestemming nodig van de verhuurder.


Het komt regelmatig voor dat er kamers in onderhuur aangeboden worden, bijvoorbeeld door studenten die op stage zijn in een andere stad of tijdelijk in het buitenland studeren. Onderhuur houdt in dat een huurder zijn kamer of woning doorverhuurt aan een ander. De onderhuurder heeft dus een overeenkomst met de oorspronkelijke huurder. Ben je van plan om je kamer onder te verhuren of een kamer in onderhuur te huren, dan moet je het volgende weten:

  • Als huurder mag je de kamer of woning alleen onderverhuren met toestemming van de huiseigenaar.
  • Als de huur wordt opgezegd is de hoofdregel dat men alleen recht heeft op huurbescherming tegenover degene van wie men rechtstreeks huurt. Voor onderhuur van een onzelfstandige woonruimte (kamer) houdt dat in dat de onderhuurder moet vertrekken als de hoofdhuurder de woning moet verlaten of de huur opzegt. Voor onderhuur van zelfstandige woonruimte heeft de onderhuurder het recht om de het huurcontract voort te zetten bij de verhuurder.
  • Bij zelfstandige woonruimte kun je als onderhuurder de huurovereenkomst overnemen als de hoofdverhuurder vertrekt. Is de huiseigenaar het hier niet mee eens, dan moet hij binnen 6 maanden de huurovereenkomst laten beëindigen door de kantonrechter.

Huurcontract

Ook al heb je een aardige huisbaas, er kunnen altijd problemen optreden in jullie relatie. Voorkom dit door bij het huren van een kamer goede afspraken te maken. Leg die afspraken schriftelijk vast in een huurcontract. Mondelinge afspraken gelden ook, maar zijn achteraf moeilijk te bewijzen: neem daarom iemand als getuige mee. Meestal huur je een woning of kamer voor onbepaalde tijd, maar het komt vooral bij kamerverhuur voor dat je voor een bepaalde tijd huurt, bijvoorbeeld voor een jaar. Let erop dat de volgende punten in het contract staan:

  • de hoogte van de huur
  • de kosten van gas, water en licht
  • andere specifieke kosten
  • de termijn waarvoor je de kamer of woning huurt
  • het wel of niet ontvangen van bezoek
  • het houden van huisdieren
  • de staat van de woning of kamer bij aanvang van de huur

Om een huurovereenkomst af te sluiten moet je minimaal 18 jaar zijn. Heb je geen huurcontract bewaar dan alle betalingsbewijzen of bankafschriften die je hebt van de huurbetalingen. Deze kunnen dienen als bewijs dat je in elk geval een mondelinge huurovereenkomst hebt. Betaal je de huur contant, vraag dan om een betalingsbewijs!
Huur je maar voor een bepaalde tijd dan heb je een tijdelijk huurcontract nodig.
Willen jij of de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen dan moet dat schriftelijk en aangetekend gebeuren. Let op: Teken je een jaarcontract, dan zit je hier ook een jaar aan vast. Tussentijds opzeggen kan in principe niet. Bij een contract voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van een maand.