Home » Vereniging van JIP's » Wanneer een JIP of een JIMMY?

 Vereniging van JIP's

Wanneer een JIP of een JIMMY?

In de afgelopen jaren zijn er verschillende vormen van jongereninformatie bijgekomen, websites, online hulpverlenen, JIMMY etc. Hieronder worden twee verschillende vormen, het JIP en de JIMMY, met elkaar vergeleken.

Een JIP

Een JIP is een Jongeren Informatie Punt, een vaste locatie waar tenminste 2 keer per week een inloopspreekuur is voor jongeren van 12 tot en met 25 jaar. De JIP medewerker geeft fysiek en op maat informatie, advies en voorlichting over de 10 jongeren onderwerpen: geld, werken, school, wonen, recht, seks, drugs/verslaving, gezondheid, hulp en vrije tijd. Jongeren kunnen langskomen, bellen en mailen naar het JIP met al hun vragen. In het JIP zijn ook brochures en folders gratis verkrijgbaar.

Om de kwaliteit te waarborgen en voor de helderheid voor jongeren, mag je jezelf een JIP noemen als je voldoet aan de 12 kwaliteitscriteria en moet je getoetst zijn door de werkgroep Kwaliteit & Toetsingen. Als hieruit blijkt dat de organisatie aan de kwaliteitscriteria voldoet, mag de organisatie zich een officieel JIP noemen en krijgt de organisatie een certificaat, sticker en mag men gebruik maken van het officiële landelijke JIP logo. Zonder toetsing en goedkeuring van het bestuur van de Landelijke Vereniging van JIP’s, mag de naam JIP en het JIPlogo nog niet gebruikt worden. JIP is een beschermde naam en is gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Wil je je organisatie laten toetsen? Klik hier om te lezen hoe.

Voor (aanstaande) JIP medewerkers en stagiairs is er de training Jongeren Informatie. Deze wordt door Stichting JONG en door JIP Den Haag, Delft en Zoetermeer gegeven.

Een JIMMY

Een JIMMY is een jongerenwerker die de volledige training JIMMY met succes heeft afgerond. JIMMY is een vorm van ambulante jongereninformatie. De JIMMY is de wegwijzer voor jongeren in het jongerencentrum of in de buurt; geeft informatie en kan de jongeren voor meer informatie of advies verwijzen naar andere instanties, bijvoorbeeld naar een JIP.

De JIMMY heeft meestal geen toegang tot dezelfde faciliteiten als een JIP, een JIMMY werkt immers ambulant. Altijd de juiste folders bij de hand hebben, een anoniem gesprek voeren of vastgestelde spreekuren zijn specifieke kenmerken voor een JIP en meestal niet haalbaar voor JIMMY. In de werkwijze van een JIMMY zijn wel overeenkomsten terug te vinden met die van een JIP zoals: het hanteren van het ‘5-fasen gespreksmodel’ en het beschikbaar hebben van een goede sociale kaart. De training JIMMY wordt gegeven door JIP Den Haag, Delft en Zoetermeer, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en Stichting Jong. Het JIP en de JIMMY versterken elkaar en zijn een aanvulling op elkaar.

 

Een lokale JIPSITE in uw gemeente?

Neem contact op met Adviesbureau Jong&Zo.