Home » Vereniging van JIP's » Toetsing van een JIP

 Vereniging van JIP's

Toetsing van een JIP

De landelijke vereniging van JIP's juicht alle opkomende initiatieven voor het opzetten van een JIP toe en vindt het daarbij belangrijk dat er gelijkwaardige kwaliteit binnen alle JIP's nagestreefd wordt. Het JIP is daarom ook een 'gewaarborgd' merk en betekent dat de naam niet gebruikt of overgenomen mag worden, zonder dat het bedoelde initiatief eerst een officiële toetsing heeft doorlopen.

Hiervoor heeft de vereniging een Kwaliteitscommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit medewerkers, vanuit het adviesbureau Jong&Zo en het JIP, met jarenlange ervaring in het jongereninformatiewerk. Zij toetsen elk JIP initiatief aan de hand van twaalf criteria en adviseren de verenging over het toetsingrapport. Na de eventuele goedkeuring wordt het initiatief een gecertificeerd JIP met keurmerk en vermelding op de landelijke JIP website. De commissie ondersteunt tevens tijdens het proces, om te kunnen voldoen aan de criteria.  Voor meer informatie kun je contact opnemen met de volgende contactpersoon van de commissie:

Rianne Kleijn, JIP Delft
E: r.kleijn@jso.nl
T: 015 - 212 02 48

 

 

Een lokale JIPSITE in uw gemeente?

Neem contact op met Adviesbureau Jong&Zo.