Dit was de website van de Landelijke Vereniging van Jongeren Informatie Punten (JIP). De vereniging is opgeheven per 1 januari 2015. Hiermee is de belangenbehartiging van de JIP’s niet meer landelijk geregeld. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen organisaties of mensen meer zijn in Nederland die zich met jongereninformatie bezig houden of dat jongereninformatie er niet meer toe doet. Integendeel zelfs, jongereninformatie staat gelukkig meer en meer op de kaart. De vormen waarin het wordt aangeboden lopen echter steeds meer uiteen. Jongeren Informatie Punten zoals die in de jaren tachtig werden opgetuigd, zijn zeldzaam geworden. Een vereniging die de belangen van deze JIP's behartigd heeft daarmee te weinig draagkracht gekregen.

Het digitale portal van JIP IJsselstein was altijd via deze site te benaderen. Zij hebben nu een eigen website. Mocht je meer informatie willen hebben over allerlei onderwerpen of langs willen gaan bij een JIP dan kun je in vervolg terecht op de volgende websites:

De activiteiten die de vereniging in de loop van de jaren heeft ontplooid worden grotendeels voortgezet.

Training JIP medewerker

Het betreft hier een basistraining JIP medewerker aan. Binnen deze training van 4 dagdelen wordt ingegaan op de dagelijkse praktijk van het Jongeren Informatie Punt. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij het baliewerk en daarmee het methodisch gesprek. Daarnaast leer je de basiswetgeving over verschillende thema's die veelvuldig in het JIP voorkomen. Ook wordt ingegaan op het geven van groepsvoorlichting. Info is te krijgen bij JIP Den Haag info@jipdenhaag.nl

JIMMY training

De JIMMY training is een training voor professionals (veelal jongerenwerkers) die met jongeren werken. Jimmy is de werknaam van J.I.M.: Jongeren Informatie Medewerker. J.I.M. is een nieuwe werkvorm, naast de Jongeren Informatie Punten. Voor aankomende JIMMY’s is een basisopleiding Jongereninformatie ontwikkeld die in gaat op het jongeren informatie werk. In de training worden de basisthema's van het jongereninformatiewerk aangetipt en leer je welke informatie voor jongeren van belang is, hoe specifieke informatie op te zoeken, een methodisch gesprek te voeren en hoe jezelf als JIMMY te profileren. De training gaat minder diep dan de training voor JIP medewerker maar behandelt meer thema's. De training duurt 4 dagdelen. Meer Informatie over de JIMMY training en over de bijscholing van JIMMY’s is te vinden op www.hierisjimmy.nl of te verkrijgen via anjagrootveld@stjjmh.nl

Foldercatalogus

Heeft uw school of jongerencentrum de beschikking over folderrekken maar weet u niet welke folders u hierin kunt aanbieden aan uw doelgroep? JIP Den Haag heeft een digitale foldercatalogus met daarin een overzicht van geschikte materialen voor uw jongeren. Zo kunt u zelf een selectie maken en bestellen bij diverse organisaties en uitgevers. Het overzicht is ingedeeld op thema (zoals geld, gezondheid, hulp, seksualiteit en werk) en bevat zowel regionale als landelijke folders. Verder staat in het overzicht benoemd waar de folders te bestellen zijn en wat de eventuele kosten zijn. De foldercatalogus wordt tweemaal per jaar geactualiseerd en kost u eenmalig € 60,-. Voor dit bedrag krijgt u de catalogus twee keer per jaar in uw mailbox. Interesse? Stuur een mailtje naar k.bachoe@jiphaaglanden.nl onder vermelding van uw contactgegevens, organisatie en factuuradres.

JIP Consult

Wil je een JIP in jouw stad opzetten, en heb je daar hulp bij nodig? Vraag een uitgebreid JIP consult aan. Kosten hiervan zijn € 250,-. Je krijgt hiervoor een adviesgesprek, diverse documenten en het kwaliteitshandboek Jongereninformatie. Neem voor meer informatie contact op met JIP Den Haag info@jipdenhaag.nl